« terug naar vorige pagina

NHG praktijkaccreditering

Deze huisartsenpraktijk is NHG-geaccrediteerd

Sinds 2020 zijn we NHG-geaccrediteerd. NHG staat voor Nederlands Huisartsen Genootschap. De NHG-accreditatie is een kwaliteitskeurmerk en toont aan dat de huisartsenpraktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en dat we systematisch werken aan kwaliteitsverbetering. De NPA is een onafhankelijke accrediteringsorganisatie die huisartsenpraktijken toetst op het gebied van de kwaliteit van praktijkvoering en de geleverde zorg. De mening van de patiënt speelt daarbij een belangrijke rol. Een auditor houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of we nog aan de voorwaarden voldoen en of we de afgesproken verbeteringen hebben doorgevoerd en leest de feedback van patiënten.

Wie bepaalt die voorwaarden?
De regels voor de accreditering worden vastgesteld door een onafhankelijk college van deskundigen. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van huisartsen (NHG en LHV), patiënten (NPCF) en de zorgverzekeraars (ZN), met als waarnemer de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Is de NHG-accreditatie verplicht?
Ja en Nee. We hebben als praktijk in 2020 hier zelf voor gekozen. Om huisartsen op te kunnen leiden is het wel verplicht om NHG geaccrediteerd te zijn. In Nederland is zo’n 70% van de huisartsen NHG-geaccrediteerd. Een accreditatie brengt behoorlijk wat werk met zich mee. Voordat de auditor komt, leveren we allerlei informatie aan, zoals beleidsplannen, het jaarverslag en de uitkomsten van ons patiëntenonderzoek. Verder moeten worden aangetoond dat we de praktijk efficiënt hebben georganiseerd en zorgen dat al onze apparatuur geijkt en gekalibreerd is.

Wat heeft een patiënt er aan?
Het NHG-kwaliteitskeurmerk garandeert onze patiënten dat we voldoen aan de eisen van het NHG. Dat betekent dat we kwalitatief goede zorg leveren en onze praktijk goed op orde hebben.

Valt alles wat er in de huisartsenpraktijk gebeurd onder de NHG accreditatie ?
Nee, het gaat bij de NHG accreditatie om de huisartsgeneeskunde. In onze praktijk doen we ook uitgebreidere chirurgische en cosmetische behandelingen. Die vallen niet onder de NHG accreditatie maar vallen onder het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg en zijn we hiervoor aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Cosmetische Huisartsen (NVCH).

Wanneer was de laatste jaarlijkse audit en wat was de uitkomst?
In maart 2020 heeft een auditor onze praktijk weer doorgelicht en ons opnieuw geaccrediteerd! Een mooi resultaat voor verdere verbeteringen.

Nederlandse praktijkaccreditering