Veelgestelde vragen

 • Wanneer de huisarts u verwijst naar de specialist maakt hij een inschatting van de urgentie. Er zijn drie soorten verwijzing mogelijk: een spoedverwijzing (u moet nog dezelfde dag worden behandeld), een semi-spoedbehandeling (het is van belang dat u binnen enkele dagen wordt geholpen) en een reguliere verwijzing (u heeft te maken met de wachttijden van het ziekenhuis).

  Als de wachttijd toch te lang is zijn er verschillende mogelijkheden:

  • U kunt contact opnemen met andere ziekenhuizen om na te gaan of de wachttijden daar korter zijn. Ook op het internet is er informatie over de wachttijden te vinden.
  • Voor sommige onderzoeken en ingrepen kunt u ook terecht in de zogenaamde Zelfstandige Behandelcentra (ZBC’s). Een voorbeeld daarvan is Medinova in Breda
  • Ook kunt u contact opnemen met uw verzekeraar. Die kan u mogelijk informeren over de kortste wachttijden. Ook doen sommige verzekeraars aan wachttijdbemiddeling.
 • Ja, voor bezoek aan een arts in het ziekenhuis heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts. De huisarts geeft alleen een verwijzing als hij dit medisch noodzakelijk acht. Natuurlijk gebeurt dit pas als uw medische probleem niet binnen huisartsenpraktijk kan worden opgelost.

 • Helaas kunt u bij uw huisarts niet terecht voor een medische verklaring. Dit is conform de richtlijnen van de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen. Deze adviseert huisartsen geen medische verklaringen af te leggen over eigen patiënten. Wel kunt u ons vragen een afschrift van uw medisch dossier te maken. Daarin staan de belangrijkste feiten over uw gezondheidstoestand vermeld. Vervolgens kan een arts waarbij u niet onder behandeling staat deze feiten onafhankelijk beoordelen. Ook kunt u bij de instantie die van u een medische verklaring vraagt navragen of een verklaring van uzelf ook voldoende is. Wilt u hier meer over weten? Het zogeheten ‘weigeringsbriefje’ kunt u ook hier terugvinden, op de website van KNMG.

 • U heeft in principe geen verwijsbrief nodig voor een fysiotherapeut. Wel kan uw fysiotherapeut u om een verwijsbrief vragen. Uw huisarts zal vervolgens beoordelen of het noodzakelijk is deze uit te schrijven. Stuurt uw specialist u zonder verwijsbrief naar een therapeut en deze laatste wil alsnog een verwijsbrief, neemt u dan contact op met uw specialist.

 • Als u voor 11.00 uur heeft ingesproken geldt het volgende:

  Bij Service Apotheek ’t Veer ligt het na een werkdag klaar.

  Bij BENU Apotheek Geertruidenberg ligt het na twee werkdagen klaar.

 • Wij hebben er voor gekozen te zorgen dat u altijd op de dag waarop u belt terecht kunt. Om dit te kunnen waarborgen, maken wij alleen reguliere afspraken tot 10.00 uur. In geval van spoed bent u natuurlijk altijd welkom.

 • Voor een goede beoordeling van uw klacht vraagt de praktijkassistente naar de reden van uw komst om zo de meest geschikte afspraak aan te kunnen bieden. De assistente is opgeleid om uw klacht in te schatten en is gebonden aan de regels van vertrouwelijkheid die ook voor de huisarts gelden. U kunt altijd aangeven dat u de klacht liever met de huisarts bespreekt.