« terug naar vorige pagina

Niet verschijnen op uw afspraak

Wanneer u een afspraak op één van de spreekuren heeft en u verschijnt niet zonder af te bellen, heeft dit consequenties.

Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat voor de huisarts/praktijkondersteuners/assistentes onnodig veel tijd verloren. Immers er is op uw komst gerekend!

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen en het betreft een consult bij de huisarts?

Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval ten minste 24uur van tevoren en geef door dat u niet kunt komen.
Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?

U krijgt een rekening bij niet verschijnen zonder bericht. U ontvangt dan een rekening van € 10,00 of € 20,00 afhankelijk van het soort afspraak.
Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen en het betreft een consult bij de Praktijkondersteuner/Doktersassistent?

Het betreft afspraken waar meestal 20, maar soms ook 30-40 minuten voor staan. Hier zijn lange wachtlijsten voor. Deze afspraken moeten minimaal 2 werkdagen van tevoren afgezegd worden, dan kunnen wij misschien nog iemand anders inplannen.

Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?

U krijgt een rekening bij niet verschijnen zonder bericht. U ontvangt dan een rekening van € 20,00 of meer afhankelijk van het soort afspraak.
Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor. De afgelopen maanden kwamen met enige regelmaat te veel mensen per dag niet opdagen op de afgesproken tijd bij de huisarts/praktijkondersteuner/assistente. Wij zien ons daarom helaas genoodzaakt om deze regeling te moeten treffen.

Wilt u onnodige kosten voorkomen, belt u dan op tijd af.