« terug naar vorige pagina

Tip of klacht

Heeft u een compliment of een tip?

Heeft u een compliment of een tip over één van de medewerkers of over het centrum? Bespreek dit dan met de persoon waar het om gaat. Leg uit waar u tevreden over bent. Een compliment of een tip horen wij natuurlijk graag!

Heeft u een klacht?

Bespreekt uw klacht eerst met uw zorgverlener. Komt u er samen niet uit? vul dan het onderstaande klachtenformulier in. U kunt ook een klachtenformulieren ontvangen van de doktersassistente. Binnen een week ontvangt u dan een ontvangstbevestiging en informatie over de afhandeling van de klacht.

Waarover kunt u klagen?

U kunt klagen over zorgverleners en faciliteiten van Praktijk Yard zorg. U kunt een klacht doorgeven over de medische behandeling, de bereikbaarheid, de manier waarop er met u wordt omgegaan of over de voorzieningen in het gebouw etc.

En dan?

De klachtenfunctionaris neemt zo snel mogelijk contact met u op om de klacht met u te bespreken. Wij willen graag samen met u kijken welke op oplossingen mogelijk zijn. We gebruiken uw klacht daarnaast ook om onze dienstverlening te verbeteren.

 

Externe klachtenregeling

Medewerkers van de huisartsenpraktijken zijn aangesloten
bij Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Midden-Nederland.

Klacht indienen:
Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland
T.a.v. mevrouw mr. C.J.H.A.C. Evers
Postbus 20056
3502 LB  Utrecht

www.klachtenregelingmiddennederland.nl